AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal ar an traein

Barr an bhosca inneachair
Cúnamh do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta

Cúnamh do dhaoine nach bhfuil lúth na gcos acu

Cuirfidh cuideachtaí iarnróid agus bainisteoirí stáisiúin cúnamh ar fáil duit nuair a bheidh tú ag dul isteach i dtraenacha idirnáisiúnta. Ba cheart duit fógra 48 uair an chloig ar a laghad a sholáthar go mbeidh tú ag taisteal, ar an modh cumarsáide (m.sh. uimhir fóin, láithreán gréasáin....) a mholann an chuideachta iarnróid. De ghnáth beidh cúnamh le fáil agat ag nascstáisiúin agus ag stáisiún do cheann scríbe.

Gearrthóg físe de 'Cúnamh do phaisinéirí faoi mhíchumas luaineachta'

Bun an bhosca inneachair
Tá sé de cheart ag gach duine taistealLeabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi chearta um phaisinéirí iarnróid:

  • Ba cheart dul i dteagmháil ar dtús leis an chuideachta iarnróid nó bainisteoir stáisiúin.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.