AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal ar an traein

Barr an bhosca inneachair
Eolas ar inrochtaineacht do phaisinéirí faoi mhíchumas luaineachta

Eolas ar inrochtaine do phaisinéirí nach bhfuil lúth na gcos acu

Ar iarratas uait, cuirfidh cuideachtaí iarnróid, díoltóirí ticéad agus tionscnóirí turas ar an eolas tú faoi inrochtaineacht ar sheirbhísí iompair ar iarnród, faoi choinníollacha rochtana do chóistí paisinéirí agus faoi na saoráidí ar bord.

Bun an bhosca inneachair
bánánLeabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi chearta um phaisinéirí iarnróid:

  • Ba cheart dul i dteagmháil ar dtús leis an chuideachta iarnróid nó bainisteoir stáisiúin.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.