AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal ar an traein

Barr an bhosca inneachair
Rialacha neamh-idirdhealaitheacha do phaisinéirí faoi mhíchumas luaineachta

Ceart iompair ag paisinéirí nach bhfuil lúth na gcos acu

Má tá tú faoi mhíchumas nó muna bhfuil lúth na gcos agat, tá an ceart agat fós a bheith in ann taisteal gan dua. Tá sé de cheart agat ticéid agus áirithintí a cheannach gan aon chostas breise.

Chun na coinníollacha a shoiléiriú, tá ar chuideachta iarnróid agus ar bhainisteoirí stáisiúin rialacha rochtana neamh-idirdhealaitheacha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Gearrthóg físe de 'Cúnamh do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta'

Bun an bhosca inneachair
Tá sé de cheart ag gach duine taisteal Leabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi chearta um phaisinéirí iarnróid:

  • Ba cheart dul i dteagmháil ar dtús leis an chuideachta iarnróid nó bainisteoir stáisiúin.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.