AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal ar thraein

Gach lá, tógann na milliúin duine ar fud na hEorpa an traein. Tá sé tábhachtach don Aontas Eorpach a áirithiú go mbeidh daoine in ann taisteal go sábháilte agus i gcompord. Sa reachtaíocht Eorpach a tháinig i bhfeidhm i Nollaig 2009, tá sé leagtha amach cosaint níos fearr a thairiscint do phaisinéirí iarnróid, ionas go mbeidh na seirbhísí a chuirtear ar fáil dóibh níos iontaofa agus ar chaighdeán níos airde.

Cuirtear cearta paisinéirí iarnróid i bhfeidhm maidir leis na seirbhísí iompair ar iarnród idirnáisiúnta go léir san AE.
San áireamh sna cearta seo:
'Cuirtear sé cheart bhunúsacha i bhfeidhm maidir leis na seirbhísí iompair ar iarnród go léir laistigh den Aontas Eorpach,
Cuirtear tuilleadh cearta i bhfeidhm maidir le seirbhísí idirnáisiúnta iarnróid.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar do chearta maidir le seirbhísí náisiúnta fadscríbe, réigiúnacha, comaitéirí agus uirbeacha, téigh i dteagmháil le do thoil le do ghnótha(i)s iarnróid nó díoltóir ticéad nó téigh i gcomhairle leis an Chomhlacht Náisiúnta Forfheidhmithe i do thír féin.

Tuilleadh eolais ar chearta paisinéirí iarnróid agus díolúintí náisiúnta.