AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal le haeriompar

Barr an bhosca inneachair
Saoirí pacáiste

Saoirí pacáiste

Maidir le heagraithe agus miondíoltóirí na saoirí pacáiste, tá oibleagáid orthu eolas cruinn, iomlán a thabhairt ar shaoirí pacáiste atá curtha in áirithe. Tá oibleagáid orthu conarthaí a urramú agus paisinéirí a chosaint i gcás dócmhainneachta. Ní mór d'oibreoirí turas réamháirithe eolas cruinn a thabhairt ar an tsaoire atá curtha in áirithe, cloí le hoibleagáidí conarthacha agus paisinéirí a chosaint i gcás dhócmhainneacht an eagraí.

Bun an bhosca inneachair
bánánLeabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi reachtaíocht um chearta aerphaisinéirí:


  • Ba cheart dul i dteagmháil leis an aerlíne ar dtús nó - maidir le daoine faoi mhíchumas luaineachta - an t-aerfort.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.