AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal le haeriompar

Barr an bhosca inneachair
Céannacht na haerlíne

Céannacht na haerlíne

Ní mór go mbeifeá curtha ar an eolas, roimh ré, faoin aerlíne a oibríonn d’eitilt.

Cuirtear cosc nó srian ar aerlínte a fuarthas contúirteach laistigh den Aontas Eorpach.

Liostaítear iad ag:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_ga.htm

Bun an bhosca inneachair
bánán Leabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi reachtaíocht um chearta aerphaisinéirí:


  • Ba cheart dul i dteagmháil leis an aerlíne ar dtús nó - maidir le daoine faoi mhíchumas luaineachta - an t-aerfort.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.