AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal le haeriompar

Barr an bhosca inneachair
Bagáiste

Bagáiste

Más rud é go bhfuil do bhagáiste caillte, damáistithe nó go bhfuil moill air, d’fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal cúiteamh de thart ar €1,220 mar uasmhéid. Bíodh sin mar atá, ní bheidh aon iallach ar aerlínte cúiteamh a thabhairt más rud é go ndearna siad a ndícheall chun na damáistí sin a sheachaint nó más rud é nárbh fhéidir leo é sin a dhéanamh.


Maidir le bagáiste damáistithe, ní mór duit éileamh a thaisceadh leis an aerlíne laistigh de seacht lá tar éis duit do bhagáiste a fháil.
Maidir le moill ar bhagáiste a fháil ar ais, tréimhse 21 lá atá i gceist anseo ar a mhéid.

Gearrthóg físe de 'Bagáiste'

Bun an bhosca inneachair

Bagáiste caillte?Leabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi reachtaíocht um chearta aerphaisinéirí:


  • Ba cheart dul i dteagmháil leis an aerlíne ar dtús nó - maidir le daoine faoi mhíchumas luaineachta - an t-aerfort.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.