AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal le haeriompar

Barr an bhosca inneachair
Moilleanna fada

Moilleanna fada

Tá tú i dteideal cúram ón aerlíne (glao gutháin, sólaistí, béile, lóistín, modh taistil chuig an lóistín) má chuirtear moill mar seo a leanas ort:

  • dhá uair nó níos mó d’eitiltí de 1500 km nó níos lú;
  • trí huaire nó níos mó d’eitiltí níos faide laistigh den Aontas Eorpach nó d’eitiltí eile idir 1500 agus
    3500 km;
  • ceithre huaire nó níos mó d’eitiltí os cionn 3500 km lasmuigh den Aontas Eorpach.

Má chuirtear moill chúig huaire nó níos mó ort, agus má chinneann tú
nach leanfaidh tú ar aghaidh le d'aistear, tá tú i dteideal aisíoc a fháil ar do thicéad freisin agus eitilt a fháil ar ais go dtí an áit ar thosaigh tú d'aistear.

Má shroicheann tú do cheann scríbe agus moill trí uaire nó níos mó ort, d'fhéadfaí go mbeifeá i dteideal cúitimh arb ionann é agus an cúiteamh a chuirtear ar fáil nuair a chuirtear eitilt ar ceal, mura féidir leis an aerlíne a chruthú nach raibh neart acu ar chúiseanna na moille. Ina theannta sin, is féidir iallach a chur ar aerlínte cúiteamh a thabhairt i leith damáistí a eascraíonn as moilleanna.


Bun an bhosca inneachair

Eitilt curtha ar ceal? Leabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi reachtaíocht um chearta aerphaisinéirí:


  • Ba cheart dul i dteagmháil leis an aerlíne ar dtús nó - maidir le daoine faoi mhíchumas luaineachta - an t-aerfort.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.