AN COIMISIÚN EORPACH

Leathanach baile

Do chearta mar phaisinéir
nuair a bhíonn tú ag taisteal le haeriompar

Barr an bhosca inneachair
Daoine faoi mhíchumas agus daoine faoi mhíchumas luaineachta

Daoine faoi mhíchumas agus daoine faoi mhíchumas luaineachta

Faoi reachtaíocht an AE cosnaítear daoine faoi mhíchumas agus/nó faoi mhíchumas luaineachta ó idirdhealú le linn áirithinte agus bordála. Tá siad i dteideal cúnamh a fháil ag aerfoirt (ag am imeachta, ag am sroichte agus faoi bhealach) agus ar bord eitleán. D’fhonn soláthar cúnaimh a éascú, moltar do chuid riachtanas a chur in iúl roimh ré. Tuilleadh eolais

Daoine faoi mhíchumas agus daoine faoi mhíchumas luaineachta

Bun an bhosca inneachair
Tá sé de cheart ag gach duine taisteal Leabharmharcáil agus Comhroinn

Cad ba cheart duit a dhéanamh má chreideann tú gur sáraíodh do chearta mar phaisinéir?

Má mheasann tú go bhfuil do theidlíochtaí sáraithe faoi reachtaíocht um chearta aerphaisinéirí:


  • Ba cheart dul i dteagmháil leis an aerlíne ar dtús nó - maidir le daoine faoi mhíchumas luaineachta - an t-aerfort.
  • Mura bhfuil tú sásta lena fhreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh le Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta (CFN).

NÓTÁIL: Ba cheart gearáin a dhéanamh sa tír inar tharla an eachtra.