EUROOPAN KOMISSIO

Aloitus

Mitä sinun pitäisi tehdä, jos matkustajan oikeuksiasi on mielestäsi rikottu?

Jos olet sitä mieltä, että rautatieliikenteen matkustajan oikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi on rikottu,


Huom. Valitukset olisi pääosin esitettävä maassa, jossa tilanne tapahtui.