EUROOPAN KOMISSIO

Aloitus

Kadonneet, viivästyneet tai vahingoittuneet matkatavarat?

Tekstilaatikon alku
Kadonneet, viivästyneet tai vahingoittuneet matkatavarat
  • Matkustaminen lentokoneella

    Jos matkatavarasi katoavat, vahingoittuvat tai viivästyvät, sinulla on oikeus enintään noin 1 220 euron suuruiseen korvaukseen. Lentoyhtiöitä ei kuitenkaan voida asettaa vastuuseen, jos ne ovat ryhtyneet
    kaikkiin kohtuullisiin toimiin vahinkojen välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut mahdollista toteuttaa.
    Sinun on tehtävä vahingoittuneista matkatavaroista korvaushakemus lentoyhtiölle seitsemän päivän kuluessa matkatavaroiden saamisen jälkeen.
    Matkatavaroiden viivästyneen saamisen osalta jakso on enintään 21 päivää.
Video clip of 'Lost, delayed or damaged luggage'

Tekstilaatikon loppu

Mitä
pitää tietää