EUROOPAN KOMISSIO

Aloitus

Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä

Asetus 181/2011 julkaistiin 28. helmikuuta 2011, ja sen säännöksiä sovelletaan 1. maaliskuuta 2013 alkaen

Asetusta sovelletaan täysimääräisesti kaukoliikenteeseen (ts. yli 250 kilometrin matkoilla), kun taas eräitä sen säännöksiä sovelletaan kaikkiin liikennepalveluihin myös lyhyemmillä matkoilla.

Kaukoliikenteessä eli yli 250 kilometrin matkoilla matkustajilla on muun muassa seuraavat uudet oikeudet:

 • riittävä apu (kuten välipalat, ateriat, virvokkeet ja tarvittaessa hotellimajoitus enintään kahdeksi yöksi korvaamalla kustannuksista enintään 80 euroa/yö, lukuun ottamatta tapauksia, joissa matka viivästyy tai peruuntuu ankarien sääolosuhteiden tai luonnonkatastrofien vuoksi), jos aikataulun mukaan yli kolme tuntia kestävä matka peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia,
 • takeet lipun hinnan palautuksesta tai uudesta matkareitistä, jos ajoneuvossa ei ole matkustajalle paikkaa ylivarausten takia tai jos aikataulun mukainen lähtö peruuntuu tai viivästyy yli kaksi tuntia,
 • 50 prosentin korvaus lipun hinnasta, jos matka peruuntuu tai viivästyy yli kaksi tuntia arvioidusta lähtöajasta eikä liikenteenharjoittaja pysty reitittämään matkustajaa uudelleen tai palauttamaan lipun hintaa.
 • tiedottaminen, jos liikennepalvelun lähtö peruuntuu tai viivästyy,
 • matkustajien suoja kuolemantapauksen, henkilövahingon sekä matkatavaran katoamisen tai vahingoittumisen yhteydessä tieliikenneonnettomuuksien seurauksena, ottaen erityisesti huomioon matkustajan välittömät käytännön tarpeet onnettomuuden jälkeen (mukaan luettuna hotellimajoitus enintään kahdeksi yöksi korvaamalla kustannuksista enintään 80 euroa/yö),
 • maksuton erityisapu vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille sekä liikenneterminaaleissa että ajoneuvoissa, ja heidän mahdollisille saattajalleen tarjottava ilmainen kuljetus.

Lisäksi kaikkiin palveluihin sisältyvät seuraavat oikeudet matkan pituudesta riippumatta:

 • matkustajien suoraan tai välillisesti syrjimätön kohtelu kansallisuuden perusteella hintojen ja sopimusehtojen osalta,
 • vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimätön kohtelu sekä heidän liikunta-apuvälineidensä katoamisesta tai vaurioitumisesta maksettava taloudellinen korvaus onnettomuuden yhteydessä,
 • vähimmäissäännöt, jotka koskevat kaikille matkustajille ennen matkaa ja matkan aikana annettavia tietoja sekä yleisiä tietoja heidän oikeuksistaan terminaaleissa ja ajoneuvoissa; mahdollisuuksien mukaan nämä tiedot on annettava pyynnöstä erityisesti liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta helppokäyttöisessä muodossa,
 • liikenteenharjoittajan kaikkia matkustajia varten perustama valitustenkäsittelymenettely,
 • riippumattomien kansallisten elinten perustaminen kaikkiin jäsenvaltioihin asetuksen soveltamisen valvomiseksi ja tarvittaessa seuraamusten määräämiseksi.

Lisätietoja