EUROOPAN KOMISSIO

Aloitus

Matkustajien oikeudet vesiliikenteessä

Asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä julkaistiin 17. joulukuuta 2010 asetusnumerolla 1177/2010. Se tulee voimaan 18. joulukuuta 2012; oikeuksia ei sovelleta ennen kyseistä päivämäärää.

Asetusta sovelletaan matkustajiin, jotka

  • käyttävät matkustajaliikennepalveluja, kun alukseen nousemiseen tarkoitettu satama sijaitsee jäsenvaltion alueella;
  • käyttävät matkustajaliikennepalveluja, kun alukseen nousemiseen tarkoitettu satama sijaitsee jäsenvaltion alueen ulkopuolella ja aluksesta poistumiseen tarkoitettu satama sijaitsee jäsenvaltion alueella edellyttäen, että palvelun suorittaa unionin liikenteenharjoittaja;
  • ovat risteilyllä, jonka osalta alukseen nousemiseen tarkoitettu satama sijaitsee jäsenvaltion alueella.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta matkustajiin, jotka matkustavat aluksilla, jotka saavat kuljettaa enintään 12 matkustajaa, aluksilla, joiden käytöstä vastaava miehistö koostuu enintään kolmesta henkilöstä, tai kun matkustajaliikennepalvelun kokonaismatka on alle 500 metriä yhdensuuntaisesti, matkustajiin, jotka ovat retkellä tai kiertoajelulla tai matkustavat aluksilla, jotka eivät kulje konevoimalla.

Uusiin oikeuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

Lähdön peruuntuessa tai viivästyessä yli 90 minuuttia:

  • takeet lipun hinnan palautuksesta tai uudesta matkareitistä;
  • riittävä apu (kuten välipalat, ateriat, virvokkeet ja tarvittaessa majoitus enintään kolmeksi yöksi korvaamalla kustannuksista enintään 80 euroa/yö);

Saapumisen viivästyessä tai matkan peruuntuessa:

  • 25–50 prosentin korvaus lipun hinnasta;

Vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden suoja:

  • vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimätön kohtelu ja heille annettava maksuton erityisapu niin satamaterminaaleissa kuin aluksilla sekä heidän liikunta-apuvälineidensä katoamisesta tai vaurioitumisesta maksettava taloudellinen korvaus;

Oikeus tiedonsaantiin:

  • vähimmäissäännöt, jotka koskevat kaikille matkustajille ennen matkaa ja matkan aikana annettavia tietoja sekä yleisiä tietoja heidän oikeuksistaan terminaaleissa ja aluksilla;

Valitusten käsittely:

  • liikenteenharjoittajien ja terminaalinhoitajien matkustajia varten perustama valitustenkäsittelymenettely;
  • riippumattomien kansallisten elinten perustaminen asetuksen soveltamisen valvomiseksi tarvittaessa seuraamuksia soveltamalla.

Lisätietoja