EUROOPAN KOMISSIO

Aloitus

Oikeutesi
matkustaessasi lentokoneella

Tekstilaatikon alku
Hintojen avoimuus

Hintojen avoimuus

EU:n lainsäädännön mukaan henkilölle, joka ostaa lipun EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta lähtevälle lennolle, on ilmoitettava sovellettavista ehdoista.
Maksettavan loppuhinnan on oltava esillä koko ajan, ja sen pitäisi sisältää sovellettava lennon hinta sekä sovellettavat verot, maksut, lisämaksut ja kustannukset, joita ei voida välttää ja jotka ovat tiedossa julkaisun aikana.
Siinä pitäisi myös esittää hinnan, verojen, lentokenttämaksujen sekä muiden maksujen, lisämaksujen ja kustannusten jakautuminen.
Vaihtoehtoisista lisämaksuista pitäisi tiedottaa
varausprosessin alussa ja niiden hyväksymisen olisi perustuttava etukäteen annettavaan suostumukseen.

Tekstilaatikon loppu

tyhjä Kirjanmerkki ja Jaa

Mitä sinun pitäisi tehdä, jos matkustajan oikeuksiasi on mielestäsi rikottu?

Jos olet sitä mieltä, että lentomatkustajan oikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisia etuuksiasi on rikottu,


  • sinun pitäisi ensin ottaa yhteyttä lentoyhtiöön tai − liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevien kysymysten osalta −lentoasemaan.
  • Jos niiden vastaus ei tyydytä sinua, voit esittää valituksen Kansallinen lainvalvontaviranomainen.

Huom. Valitukset olisi pääosin esitettävä maassa, jossa tilanne tapahtui.