EUROOPAN KOMISSIO

Aloitus

Oikeutesi
matkustaessasi lentokoneella

Tekstilaatikon alku
Lentoyhtiön tiedot

Lentoyhtiön tiedot

Sinulle on tiedotettava etukäteen, minkä lentoyhtiön koneella lennät.

Euroopan unionissa on kielletty turvattomiksi katsotut lentoyhtiöt tai niiden toimintaa on rajoitettu.

Ne on luetteloitu seuraavassa osoitteessa:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm

Tekstilaatikon loppu
tyhjä Kirjanmerkki ja Jaa

Mitä sinun pitäisi tehdä, jos matkustajan oikeuksiasi on mielestäsi rikottu?

Jos olet sitä mieltä, että lentomatkustajan oikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisia etuuksiasi on rikottu,


  • sinun pitäisi ensin ottaa yhteyttä lentoyhtiöön tai − liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevien kysymysten osalta −lentoasemaan.
  • Jos niiden vastaus ei tyydytä sinua, voit esittää valituksen Kansallinen lainvalvontaviranomainen.

Huom. Valitukset olisi pääosin esitettävä maassa, jossa tilanne tapahtui.