EUROOPAN KOMISSIO

Aloitus

Oikeutesi
matkustaessasi lentokoneella

Tekstilaatikon alku
Vammaiset henkilöt ja liikuntarajoitteiset henkilöt

Vammaiset henkilöt
ja liikuntarajoitteiset henkilöt

EU:n lainsäädännön nojalla vammaisia ihmisiä ja/tai liikuntarajoitteisia ihmisiä suojellaan syrjinnältä varauksen ja lennolle pääsyn aikana. Heillä on myös oikeus saada apua lentoasemilla (lähdettäessä, saavuttaessa ja matkan aikana) ja lentokoneessa. Avun tarjoamisen helpottamiseksi suositellaan, että tarpeista ilmoitetaan etukäteen. Lisätietoja

Vammaiset henkilöt ja liikuntarajoitteiset henkilöt

Tekstilaatikon loppu
Jokaisella on oikeus matkustaa Kirjanmerkki ja Jaa

Mitä sinun pitäisi tehdä, jos matkustajan oikeuksiasi on mielestäsi rikottu?

Jos olet sitä mieltä, että lentomatkustajan oikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisia etuuksiasi on rikottu,


  • sinun pitäisi ensin ottaa yhteyttä lentoyhtiöön tai − liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevien kysymysten osalta −lentoasemaan.
  • Jos niiden vastaus ei tyydytä sinua, voit esittää valituksen Kansallinen lainvalvontaviranomainen.

Huom. Valitukset olisi pääosin esitettävä maassa, jossa tilanne tapahtui.