EUROOPA KOMISJON

Esileht

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et rongireisija õigusaktidest tulenevaid õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.

  • Kõigepealt peaksite ühendust võtma raudtee-ettevõttega või jaamajuhatajaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

MÄRKUS. Kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.