EUROOPA KOMISJON

Esileht

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et lennureisija õigusaktidest tulenevaid õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.

  • Võtke kõigepealt ühendust lennufirmaga, kui küsimused on seotud liikumispuuetega inimestega, võtke ühendust lennujaamaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.
  • Kaotsilainud, hilinenud ja/voi kahjustatud pagasi korral võite oma riigis võtta ühendust Euroopa tarbijakeskusega: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Lisaks võite pöörduda siseriiklike tarbijaorganisatsioonide poole: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

MÄRKUS. kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.