EUROOPA KOMISJON

Esileht

Bussireisijate õigused

Määrus nr 181/2011 avaldati 28. veebruaril 2011 ja selle sätteid hakatakse kohaldama alates 1. märtsist 2013.

Määrust kohaldatakse pikamaa (st üle 250 km) bussiveoteenuste suhtes täies ulatuses, samas kui kõigi teenuste, sh lühemate vahemaade puhul kohaldatakse üksnes teatavaid sätteid.

Pikamaa (st üle 250 km) bussiveoteenuste puhul kehtivad muu hulgas järgmised uued õigused:

 • piisav abi (suupisted, eined ja karastusjoogid ning vajaduse korral majutus hotellis kuni kaheks ööks kogumaksumusega kuni 80 eurot öö kohta, v.a rasked ilmastikutingimused ja suured loodusõnnetused), kui üle kolme tunni kestev reis tühistatakse või see hilineb rohkem kui 90 minutit;
 • sõidupileti hüvitamise või marsruudi muutmise tagamine, kui bussireis on üle broneeritud või tühistatakse või kui eeldatav väljasõit hilineb rohkem kui 120 minutit;
 • hüvitis 50 % piletihinnast, kui eeldatav väljasõit hilineb rohkem kui 120 minutit või kui reis tühistatakse ning kui vedaja ei suuda pakkuda reisijale marsruudi muutmise võimalust ega piletit hüvitada;
 • teave reisi tühistamise või väljumise hilinemise korral;
 • reisijatele või nende lähedastele tagatakse kaitse liiklusõnnetusest tingitud surma, vigastuse või varalise kahju korral, eelkõige seoses õnnetusest tulenevate praktiliste esmavajadustega (sh majutus hotellis kuni kaheks ööks kogumaksumusega 80 eurot öö);
 • konkreetne tasuta abi puuetega inimestele ja piiratud liikumisvõimega inimestele nii bussijaamades kui ka bussis ning vajaduse korral ka tasuta transport abistajatele.

Peale selle kehtivad kõikide bussiveoteenuste (sh üle 250 km) puhul järgmised õigused:

 • tariifid ja lepingutingimused, millega ei diskrimineerita reisijaid otseselt või kaudselt nende kodakondsuse alusel;
 • puuetega inimeste ja piiratud liikumisvõimega inimeste mittediskrimineeriv kohtlemine ning rahaline hüvitis juhul, kui nende liikumisvahendid on liiklusõnnetuse tõttu hävinud või kannatada saanud;
 • miinimumeeskirjad sellise reisiinfo kohta, mida kõik reisijad peavad saama enne reisi ja reisi kestel, samuti üldine info selle kohta, millised õigused on reisijatel bussijaamades ja internetis; võimaluse korral esitatakse taotluse korral teave selliselt, et see on piiratud liikumisvõimega inimestele kättesaadav;
 • kõigile reisijatele kättesaadav vedajapoolne kaebuste käsitlemise kord;
 • ga liikmesriigi sõltumatud asutused, kelle ülesanne on jõustada määrus ja vajaduse korral määrata karistused.

Rohkem teavet