EUROOPA KOMISJON

Esileht

Veetransporti kasutavate reisijate õigused

Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlev määrus nr 1177/2010 avaldati 17. detsembril 2010. See jõustub 18. detsembril 2012. Enne seda kuupäeva kõnealuseid õigusi ei kohaldata.

Määrust kohaldatakse reisijate suhtes, kes:

  • kasutavad reisijateveoteenuseid, mille puhul pardalemineku sadam asub liikmesriigi territooriumil;
  • kasutavad reisijateveoteenuseid, mille puhul pardalemineku sadam asub väljaspool liikmesriigi territooriumi ja pardalt mahatuleku sadam asub liikmesriigi territooriumil, tingimusel et teenust osutab liidu vedaja;
  • reisivad ristluslaevadel, mille puhul pardalemineku sadam asub liikmesriigi territooriumil.

Määrust ei kohaldata siiski nende reisijate suhtes, kes reisivad laevadel, mis on ette nähtud kuni 12 reisija veoks; laevadel, mille käitamise eest vastutavasse meeskonda ei kuulu rohkem kui kolm liiget; või laevadel, mille kogu reisijateveoteenuse vahemaa ühes suunas on väiksem kui 500 meetrit; ekskursioonidel ja lõbureisidel; või ilma mehaanilise jõuallikata laevadel.

Uued õigused hõlmavad muu hulgas järgmist.

Tühistatud või üle 90 minuti hilinenud väljumiste puhul:

  • pileti hüvitamise või marsruudi muutmise tagamine;
  • piisav abi (nt suupisted, eined, karastusjoogid ja vajaduse korral majutus kuni kolmeks ööks maksumusega kuni 80 eurot öö kohta).

Reisi hilinenud saabumise või tühistamise puhul:

  • hüvitis 25–50 % piletihinnast;

Puudega või piiratud liikumisvõimega inimeste kaitse:

  • puudega reisijate ja piiratud liikumisvõimega inimeste mittediskrimineeriv kohtlemine ja tasuta eriabi neile nii sadamaterminalis kui ka laeva pardal, samuti rahaline hüvitis liikumisabivahendi kaotsimineku või kahjustada saamise korral;

Õigus saada teavet:

  • eeskirjad sellise miinimumteabe kohta, mida kõik reisijad peavad saama enne reisi ja reisi kestel, samuti üldine teave selle kohta, millised õigused on reisijatel sadamaterminalis ja laeva pardal;

Kaebuste menetlemine:

  • vedajad ja terminalioperaatorid kehtestavad reisijatele kättesaadava kaebuste menetlemise mehhanismi;
  • määruse jõustamiseks luuakse sõltumatud riiklikud asutused, vajaduse korral kohaldatakse karistusi.

Rohkem teavet