EUROOPA KOMISJON

Esileht

Teie reisijaõigused
rongiga reisimisel

Sisu lahtri ülemine osa
Liikumispuuetega inimeste abistamine

Liikumispeedega isikute abistamine

Raudtee-ettevõtted ja jaamaülemad abistavad Teid rahvusvahelistesse rongidesse sisenemisel. Te peaksite teavitama oma reisist vähemalt 48 tundi ette mõne raudtee-ettevõtte teatatud sidevahendi (nt telefoninumber, veebisait) abil.
Harilikult abistatakse Teid ka ümberistumisjaamades
ja sihtjaamas.

Videolõik „Liikumispuuetega inimeste abistamine”

Sisu lahtri alumine osa
Kõigil on õigus reisida Järjehoidja ja jagamine

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et rongireisija õigusaktidest tulenevaid õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.

  • Kõigepealt peaksite ühendust võtma raudtee-ettevõttega või jaamajuhatajaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

MÄRKUS. Kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.