EUROOPA KOMISJON

Esileht

Teie reisijaõigused
rongiga reisimisel

Sisu lahtri ülemine osa
Diskrimineerimiseta eeskirjad liikumispuuetega reisijatele

Liikumispuuetega reisijate reisimisõigus

Puude või liikumispuude korral on Teil õigus reisida sama hõlpsalt nagu teistel kodanikel.

Teil on õigus piletit osta ja tellida ilma lisatasuta. Juurdepääsutingimuste täpsustamiseks peavad raudtee-ettevõtjad ja jaamaülemad välja töötama ja rakendama mittediskrimineerivad juurdepääsureeglid.

Videolõik „Liikumispuuetega inimeste abistamine”

Sisu lahtri alumine osa
Kõigil on õigus reisida Järjehoidja ja jagamine

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et rongireisija õigusaktidest tulenevaid õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.

  • Kõigepealt peaksite ühendust võtma raudtee-ettevõttega või jaamajuhatajaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

MÄRKUS. Kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.