EUROOPA KOMISJON

Esileht

Teie reisijaõigused
lennureisil

Sisu lahtri ülemine osa
Hindade läbipaistvus

Hindade läbipaistvus

Kui ostate pileti ELi lennujaamast väljuvale lennule, tuleb ELi õigusaktide kohaselt teile selgitada kohaldatavaid tingimusi.
Lõplik makstav hind peab alati olema välja toodud ja see peab sisaldama kõiki piletihindu ning avaldamise ajal kohaldatavaid vältimatuid ja prognoositavaid makse, tasusid, lisatasusid ja lõive.
See peaks sisaldama ka jaotust piletihinna, maksude, lennujaamamaksude ja lõpuks muude tasude, lisamaksude ja lõivude vahel.
Võimalikud hinnalisad tuleb näidata selgelt, läbipaistvalt ja üheselt mõistetaval viisil mis tahes broneerimisprotsessi alguses ning reisijale peab jääma võimalus neid valida või neist loobuda.

Sisu lahtri alumine osa

tühi Järjehoidja ja jagamine

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et õigusaktidest tulenevaid lennureisija õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.


  • Võtke kõigepealt ühendust lennufirmaga. Kui küsimused on seotud liikumispuuetega inimestega, võtke ühendust lennujaamaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

MÄRKUS. Kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.