EUROOPA KOMISJON

Esileht

Teie reisijaõigused
lennureisil

Sisu lahtri ülemine osa
Reisipaketid

Reisipaketid

Reisipakettide korraldajad ja müüjad on kohustatud edastama broneeritud reisipaketi kohta täpset ja täielikku teavet. Nad on kohustatud täitma lepingutingimusi ja kaitsma reisijate huve maksejõuetuse korral. Reisikorraldajad peavad broneeritud puhkuse kohta andma täpset teavet, täitma lepingulisi kohustusi ja kaitsma reisijate huve korraldaja maksejõuetuse puhul.

Sisu lahtri alumine osa
tühi Järjehoidja ja jagamine

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et õigusaktidest tulenevaid lennureisija õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.


  • Võtke kõigepealt ühendust lennufirmaga. Kui küsimused on seotud liikumispuuetega inimestega, võtke ühendust lennujaamaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

MÄRKUS. Kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.