EUROOPA KOMISJON

Esileht

Teie reisijaõigused
lennureisil

Sisu lahtri ülemine osa
Lennufirma identiteet

Lennufirma identiteet

Peate enne reisi saama teavet selle kohta, milline lennufirma lennuteenust osutab.

Ohutusnõudeid eiravate lennufirmade tegevus Euroopa Liidu piires on keelustatud või piiratud.

Lennufirmad on loetletud aadressil:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_et.htm

Sisu lahtri alumine osa
tühi Järjehoidja ja jagamine

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et õigusaktidest tulenevaid lennureisija õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.


  • Võtke kõigepealt ühendust lennufirmaga. Kui küsimused on seotud liikumispuuetega inimestega, võtke ühendust lennujaamaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

MÄRKUS. Kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.