EUROOPA KOMISJON

Esileht

Teie reisijaõigused
lennureisil

Sisu lahtri ülemine osa
Pagas

Pagas

Kui Teie pagas läheb kaduma, saab kahjustada või hilineb, võib Teil olla õigus saada hüvitist kuni 1220 eurot.

Lennuettevõtjaid ei peeta aga vastutavaks juhul, kui nad on võtnud kõik mõistlikud meetmed kahju vältimiseks või kui sääraste meetmete võtmine oli võimatu.
Pagasi kahjustada saamisel peate esitama nõude lennujaamale seitsme päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest.
Pagasi hilinemisel on see periood maksimaalselt 21 päeva.

Videolõik „Pagas”

Sisu lahtri alumine osa

Pagas on kadunud?Järjehoidja ja jagamine

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et õigusaktidest tulenevaid lennureisija õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.


  • Võtke kõigepealt ühendust lennufirmaga. Kui küsimused on seotud liikumispuuetega inimestega, võtke ühendust lennujaamaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

MÄRKUS. Kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.