EUROOPA KOMISJON

Esileht

Teie reisijaõigused
lennureisil

Sisu lahtri ülemine osa
Pikaajalised hilinemised

Pikaajalised hilinemised

Lennufirma on kohustatud Teie eest hoolt kandma (telefoni kasutamise võimalus, kerged eined, toit, majutus ja transport majutuskohta):

  • kui kuni 1500 km lend hilineb kaks või enam tundi;
  • kui üle 1500 km lend Euroopa Liidu piires hilineb kolm või enam tundi või kui 1500–3500 km pikkune muu lend hilineb kolm või enam tundi;
  • kui Euroopa Liidu piiridest väljuv üle 3500 km pikkune lend hilineb neli või enam tundi.

Kui lend hilineb enam kui viis tundi ja Te otsustate reisi mitte jätkata, on Teil õigus saada pileti eest hüvitist ja Teile tuleb pakkuda tagasilendu reisi alguspunkti.
Kui teie lend lõppsihtkohta hilineb kolm või enam tundi, on teil õigus samaväärsele hüvitisele kui lennu tühistamise korral, välja arvatud juhul, kui lennuettevõtja suudab tõestada, et hilinemise põhjustasid erakorralised asjaolud. Lisaks võib lennuettevõtjaid pidada vastutavaks hilinemisega kaasneva kahju eest.

Sisu lahtri alumine osa

Lend tühistati? Järjehoidja ja jagamine

Mida teha, kui Teile tundub, et Teie reisijaõigusi on rikutud?

Kui usute, et õigusaktidest tulenevaid lennureisija õigusi on rikutud, siis toimige järgmiselt.


  • Võtke kõigepealt ühendust lennufirmaga. Kui küsimused on seotud liikumispuuetega inimestega, võtke ühendust lennujaamaga.
  • Kui nende vastus Teid ei rahulda, võite esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

MÄRKUS. Kaebus tuleks esitada enamasti selles riigis, kus intsident toimus.