EUROPA-KOMMISSIONEN

Boardingafvisning? Aflysning?
Lang forsinkelse? Mistet bagage?
Bevægelseshæmmet?

Over de seneste tredive år er der sket et boom i mobiliteten i Europa.
For millioner af borgere er det at rejse blevet virkelighed, og sågar en ret.

Passagerer har behov for en række fælles principper, der skal gøre det lettere for dem at få overblik over deres rettigheder, hvis noget går galt i forbindelse med rejsen, uanset hvilket transportmiddel de benytter, og uanset om rejsen alene finder sted inden for en enkelt medlemsstat, eller om den krydser en grænse inden for EU eller en ydre grænse.

Kommissær Siim Kallas

Siim Kallas
Næstformand i Kommissionen
med ansvar for transport

EU har i lyset heraf forpligtet sig til at sætte brugerne i centrum for transportpolitikken.