EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at dine passagerrettigheder er blevet tilsidesat?

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til lovgivningen om togpassagerrettigheder er blevet tilsidesat, kan du gøre følgende:

  • Kontakt først jernbaneselskabet eller stationslederen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage til et af de nationale håndhævelsesorganer.

BEMÆRK: Klager skal i princippet indgives i det land, hvor hændelsen fandt sted.