EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at dine passagerrettigheder er blevet tilsidesat?

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til lovgivningen om passagerrettigheder er blevet tilsidesat, kan du gøre følgende:

  • Kontakt først luftfartsselskabet eller - når der er tale om personer med nedsat mobilitet - lufthavnen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage til et af Nationale håndhævelsesorganer .
  • I tilfælde af mistet, forsinket og/eller beskadiget bagage kan du eventuelt kontakte European Consumer Centre (ECC) i dit land: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Du kan også kontakte de nationale forbrugerorganisationer ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

BEMÆRK: Klager skal i princippet indgives i det land, hvor hændelsen fandt sted.