EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Buspassagerers rettigheder

Forordning nr. 181/2011 blev offentliggjort den 28. februar 2011. Dens bestemmelser gælder fra den 1. marts 2013.

Forordningen gælder fuldt ud for kørsel over lange afstande (dvs. mere end 250 km), mens det kun er nogle af dens bestemmelser, der gælder alle befordringsydelser, herunder kortere afstande.

Blandt de nye rettigheder i forbindelse med kørsel over lange afstande (dvs. mere end 250 km) skal nævnes følgende:

 • passende assistance (snacks, måltider og forfriskninger samt, om fornødent, op til to nætters indkvartering på hotel til et samlet beløb på 80 EUR pr. overnatning, undtagen i tilfælde af dårlige vejrforhold og større naturkatastrofer), ved aflysning eller efter en forsinkelse på mere end 90 minutter, når der er tale om en rejse på over tre timer
 • garanti for tilbagebetaling af billetprisen eller omlægning af rejsen i tilfælde af overbookning eller aflysning, eller hvis afrejsen forsinkes mere end 120 minutter i forhold til det forventede afgangstidspunkt
 • kompensation på 50 % af billetprisen i tilfælde, hvor afrejsen forsinkes mere end 120 minutter i forhold til det forventede afgangstidspunkt, eller hvor rejsen aflyses, eller transportøren ikke kan tilbyde passageren enten omlægning af rejsen eller tilbagebetaling af billetprisen
 • information i tilfælde af aflyste eller forsinkede afgange
 • passagerbeskyttelse i tilfælde af dødsfald, personskade, tab eller materielle skader som følge af busulykker, især med hensyn til umiddelbare praktiske behov i tilfælde af en ulykke (med mulighed for at tilbyde op til to nætters indkvartering på hotel til et samlet beløb på 80 EUR pr. overnatning)
 • særlig, gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede både ved terminaler og i busser og, om nødvendigt, gratis befordring af ledsagere.

Desuden vil følgende rettigheder gælde for alle befordringsydelser (både over og under 250 km):

 • forbud mod forskelsbehandling af passagerer, for så vidt angår takster og kontraktbestemmelser på grundlag af nationalitet (direkte eller indirekte)
 • forbud mod forskelsbehandling af handicappede og bevægelseshæmmede samt erstatning for bortkomst eller beskadigelse af bevægelseshjælpemidler i tilfælde af en ulykke
 • minimumsregler for rejseinformation til alle passagerer inden og under rejsen samt generelle oplysninger om deres rettigheder i terminalerne og online; om muligt bør disse oplysninger også stilles til rådighed i en form, der er tilgængelig for bevægelseshæmmede
 • en klageordning, som transportørerne stiller til rådighed for alle passagerer
 • uafhængige nationale organer i hver medlemsstat med beføjelse til at håndhæve forordningen og eventuelt pålægge bøder.

Yderligere oplysninger