EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Passagerers rettigheder ved vandtransport

Forordning nr. 1177/2011 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje blev offentliggjort den 17. december 2010. Forordningen træder i kraft den 18. december 2012. Nedenstående rettigheder gælder først fra og med denne dato.

Forordningen finder anvendelse på passagerer i forbindelse med:

  • passagersejladser, når indskibningshavnen er beliggende på en medlemsstats område
  • passagersejladser, når indskibningshavnen er beliggende uden for en medlemsstats område, og når udskibningshavnen er beliggende på en medlemsstats område, forudsat at sejladsen udføres af en EU-transportør
  • et krydstogt, når indskibningshavnen er beliggende på en medlemsstats område.

Forordningen gælder dog ikke passagerer på skibe med certifikat til at befordre op til 12 passagerer, skibe med en besætning på højst tre personer, eller hvor afstanden af den samlede passagersejlads i den ene retning er under 500 meter, udflugter og sightseeing eller på skibe, der ikke drives ved mekanisk hjælp.

De nye rettigheder omfatter bl.a.:

Ved aflysning eller forsinkelse i mere end 90 minutter:

  • garanti for tilbagebetaling af billetprisen eller omlægning af rejsen
  • passende assistance (f.eks. snacks, måltider og forfriskninger og om nødvendigt indkvartering i op til tre nætter med en økonomisk dækning på højst 80 EUR pr. nat).

Ved forsinket ankomst eller aflysning af rejsen:

  • kompensation på mellem 25 % og 50 % af billetprisen

Beskyttelse af handicappede eller bevægelseshæmmede passagerer:

  • forbud mod forskelsbehandling og særlig gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, både i havnene og om bord på skibene, samt erstatning for tab af eller skader på deres bevægelseshjælpemidler

Ret til information

  • minimumsregler om oplysninger til alle passagerer inden og under rejsen samt generelle oplysninger om deres rettigheder i havnene og om bord på skibene

Behandling af klager

  • transportørernes og havnenes forvaltningsorganers etablering af en klageordning for passagererne
  • oprettelse af uafhængige nationale organer til håndhævelse af forordningen, om nødvendigt ved hjælp af bødepålæg.

Yderligere oplysninger