EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Dine rettigheder som
togpassager

Toppen af indholdsboksen
Bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling af passagerer med nedsat mobilitet

Ret til transport for passagerer med nedsat mobilitet

Hvis du er handicappet eller bevægelseshæmmet, bør du have mulighed for at rejse uden problemer. Du har ret til at købe billetter og foretage reservationer uden ekstra omkostninger.

For at kunne præcisere adgangsbetingelser, skal togselskaber og stationsledere udarbejde og anvende ikke-diskriminerende adgangsregler.

Videoklip af

Bunden af indholdsboksen
At rejse er en ret for alle Gem i foretrukne og del

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at dine passagerrettigheder er blevet tilsidesat?

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til lovgivningen om togpassagerrettigheder er blevet tilsidesat, kan du gøre følgende:

  • Kontakt først jernbaneselskabet eller stationslederen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage til et af de nationale håndhævelsesorganer.

BEMÆRK: Klager skal i princippet indgives i det land, hvor hændelsen fandt sted.