EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Dine rettigheder som
flypassager

Toppen af indholdsboksen
Prisgennemsigtighed

Prisgennemsigtighed

Ifølge EU-lovgivningen skal du ved køb af en billet til et fly, der afgår fra en EU-lufthavn, informeres om de gældende betingelser.
Den endelige pris, der skal betales, skal altid oplyses, og den skal omfatte flybillettens pris samt skatter, afgifter, tillægsafgifter og gebyrer, som er uundgåelige og forudseelige på tidspunktet for offentliggørelsen.
Du skal også have en fordeling på billetpris, afgifter, lufthavnsskatter og endelig andre afgifter, tillægsafgifter og gebyrer.
Valgfrie prissupplementer skal meddeles på en klar, gennemsigtig
og utvetydig måde ved starten af bookingprocessen,
og din accept af dem skal ske som et "tilvalg".

Bunden af indholdsboksen

tom Gem i foretrukne og del

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at dine passagerrettigheder er blevet tilsidesat?

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til lovgivningen om passagerrettigheder er blevet tilsidesat, kan du gøre følgende:


  • Kontakt først luftfartsselskabet eller - når der er tale om personer med nedsat mobilitet - lufthavnen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage til et af Nationale håndhævelsesorganer .

BEMÆRK: Klager skal i princippet indgives i det land, hvor hændelsen fandt sted.