EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Dine rettigheder som
flypassager

Toppen af indholdsboksen
Lange forsinkelser

Lange forsinkelser

Du har ret til forplejning fra luftfartsselskabet (telefonopringning, forfriskninger, måltid, indkvartering, transport til indkvarteringsstedet), hvis forsinkelsen er på:

  • to timer eller derover for flyvninger på 1 500 km eller derunder
  • tre timer eller derover for længere flyvninger inden for EU eller for andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km
  • fire timer eller derover for flyvninger over 3 500 km uden for EU.

Hvis forsinkelsen er på mere end fem timer, og du
beslutter ikke at fortsætte din rejse, har du også ret til at få din billet refunderet og til at blive fløjet tilbage til det sted, hvor du oprindeligt begyndte din rejse.

 

Hvis du ankommer til dit endelige bestemmelsessted med en forsinkelse på tre timer eller derover, kan du have ret til en kompensation svarende til den, der ydes, når flyafgangen aflyses, medmindre luftfartsselskabet kan bevise, at forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder. Derudover kan flyselskaber holdes ansvarlige for skader som følge af forsinkelser.

Bunden af indholdsboksen

Aflyst flyafgang? Gem i foretrukne og del

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at dine passagerrettigheder er blevet tilsidesat?

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til lovgivningen om passagerrettigheder er blevet tilsidesat, kan du gøre følgende:


  • Kontakt først luftfartsselskabet eller - når der er tale om personer med nedsat mobilitet - lufthavnen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage til et af Nationale håndhævelsesorganer .

BEMÆRK: Klager skal i princippet indgives i det land, hvor hændelsen fandt sted.