EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Dine rettigheder som
flypassager

Toppen af indholdsboksen
Boardingafvisning

Boardingafvisning

Når passagerer nægtes boarding til en flyafgang er luftfartsselskaberne forpligtet til først at søge passagerer, der frivilligt giver afkald på deres reservation mod visse modydelser. Derudover skal luftfartsselskabet også tilbyde frivillige valget mellem en fuldstændig tilbagebetaling eller omlægning.

Du har måske ret til en kompensation på mellem 125 og 600 EUR afhængig af afstanden og de forsinkelser,
du oplever, inden din rejse bliver omlagt. Når frivillige vælger omlægning, skal flyselskabet også yde bistand efter behov — f.eks. mad, adgang til en telefon, en eller flere nætters indkvartering, hvis det er nødvendigt, og transport mellem lufthavnen og indkvarteringsstedet.

Videoklip af

Bunden af indholdsboksen
tom Gem i foretrukne og del

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at dine passagerrettigheder er blevet tilsidesat?

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til lovgivningen om passagerrettigheder er blevet tilsidesat, kan du gøre følgende:


  • Kontakt først luftfartsselskabet eller - når der er tale om personer med nedsat mobilitet - lufthavnen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage til et af Nationale håndhævelsesorganer .

BEMÆRK: Klager skal i princippet indgives i det land, hvor hændelsen fandt sted.