EUROPA-KOMMISSIONEN

Hjemmeside

Dine rettigheder som
flypassager

Toppen af indholdsboksen
Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet

Personer med handicap
og personer med nedsat mobilitet

I henhold til EU-lovgivningen er personer med et handicap og/eller nedsat mobilitet beskyttet mod at blive forskelsbehandlet i forbindelse med reservation og boarding. De har også ret til at modtage bistand i lufthavne (ved afrejse, ankomst og i transit) og om bord på fly. For at lette ydelsen af bistand anbefales det, at du på forhånd oplyser om, hvilke behov du har. ""Yderligere oplysninger"

Personer med handicap og personer med nedsat mobilitet

Bunden af indholdsboksen
At rejse er en ret for alle Gem i foretrukne og del

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at dine passagerrettigheder er blevet tilsidesat?

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til lovgivningen om passagerrettigheder er blevet tilsidesat, kan du gøre følgende:


  • Kontakt først luftfartsselskabet eller - når der er tale om personer med nedsat mobilitet - lufthavnen.
  • Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage til et af Nationale håndhævelsesorganer .

BEMÆRK: Klager skal i princippet indgives i det land, hvor hændelsen fandt sted.