EVROPSKÁ KOMISE

Byl vám odepřen nástup do letadla? Byl váš let zrušen?
Měl váš let značné zpoždění? Ztracená zavazadla?
Máte sníženou schopnost pohybu nebo orientace?

Během posledních třiceti letech došlo v oblasti mobility v Evropě k velkému nárůstu. Pro miliony občanů se cestování stalo nejen skutečností, ale i právem.

Cestující potřebují společný soubor zásad, aby mohli snadněji získat povědomí o svých právech, která mohou uplatnit v případě, že se něco pokazí na jejich cestě, a to bez ohledu na to, jaký druh dopravy využívají, nebo zda se cesta koná v rámci jednoho členského státu nebo překračuje vnitřní či vnější hranice Společenství.

Komisař Siim Kallas

Siim Kallas
Místopředseda Komise,
odpovědný za dopravu

V této souvislosti se EU zavázala, že uživatelé budou středem zájmu dopravní politiky.