EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva cestujícího?

Pokud se domníváte, že vaše práva plynoucí z nařízení týkajícího se cestujících v letecké dopravě byla porušena:


Můžete rovněž kontaktovat organizace na ochranu spotřebitelů v přislušné zemi: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.