EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Ztracené, zpožděné nebo poškozené zavazadlo?

Začátek pole s obsahem
Ztracené, zpožděné nebo poškozené zavazadlo

 • Cestování leteckou dopravou

  V případě ztráty zavazadla, jeho poškození, nebo opožděného dodání
  má cestující právo na náhradu škody v maximální výši 1,220 EUR.

  Letecké společnosti však nenesou odpovědnost v případě, že přijaly veškerá náležitá opatření, aby zamezily vzniku škod, ani v případě, že taková opatření nebylo možné přijmout.
  V případě poškozených zavazadel
  musí cestující podat stížnost letecké společnosti do 7 dnů od přijetí zavazadla.
  U opožděného dodání zavazadel činí tato lhůta nejvýše 21 dnů.

Videoklip “Ztracené, zpožděné nebo poškozené zavazadlo“

Konec pole s obsahem

Co potřebujete vědět