EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Nařízení č. 181/2011 bylo zveřejněno dne 28. února 2011 a jeho ustanovení se použijí ode dne 1. března 2013.

Toto nařízení se v celém rozsahu vztahuje na dopravu na velkou vzdálenost (tj. více než 250 km), avšak pouze některá její ustanovení se vztahují na všechny druhy spojů, tedy i na kratší vzdálenost.

Nová práva, která platí v případě cest na dlouhé vzdálenosti (tj. cest delších než 250 km), zahrnují mimo jiné:

 • odpovídající pomoc (např. lehké jídlo, stravu či občerstvení a v případě potřeby ubytování až na dvě noci v celkové výši 80 EUR na noc, s výjimkou velmi nepříznivých povětrnostních podmínek a velkých přírodních pohrom) v případech, kdy je spoj zrušen nebo kdy je odjezd zpožděn o více než 90 minut, pokud se jedná o cestu delší než tři hodiny;
 • záruku vrácení jízdného nebo přesměrování v případech, kdy není cestujícímu možné zajistit místo, kdy je spoj zrušen nebo kdy je odjezd zpožděn o více než 120 minut;
 • odškodnění ve výši 50 % jízdného v případě odjezdu zpožděného o více než 120 minut, v případě zrušení spoje nebo v případě, kdy dopravce nezajistí přesměrování nebo vrácení jízdného;
 • informace v případě zrušení spoje nebo zpoždění při odjezdu;
 • ochranu cestujících v případě úmrtí, zranění, ztráty nebo poškození v důsledku dopravní nehody, zejména pokud jde o okamžité praktické potřeby v případě nehody (včetně ubytování v hotelu na dvě noci v celkové výši 80 EUR na noc);
 • zvláštní bezplatnou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou pohyblivostí, a to jak na nádražích, tak během cesty, a v případě potřeby také bezplatnou dopravu pro jejich doprovod.

Na veškeré dopravní služby (a to i na vzdálenost nižší než 250 km) se pak budou vztahovat ještě tato práva:

 • nediskriminace s ohledem na tarify a smluvní podmínky pro cestující na základě – přímo či nepřímo – státní příslušnosti;
 • nediskriminace v jednání s osobami se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí a v případě nehody finanční náhrada ztráty či poškození jejich vybavení a pomůcek umožňujících pohyb;
 • minimální pravidla pro informování všech cestujících před cestou a během ní, jakož i všeobecné informace o jejich právech na nádražích i on-line; tyto informace by pokud možno měly být poskytovány v dostupné formě na vyžádání právě v zájmu osob se sníženou pohyblivostí;
 • mechanismus vyřizování stížností, který musí dopravci zavést a zpřístupnit všem cestujícím;
 • nezávislé vnitrostátní subjekty ve všech členských státech, které budou mít pravomoc nařízení prosazovat a případně ukládat sankce.

Pro více informací