EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Práva cestujících ve vodní dopravě

Nařízení o právech cestujících na námořních a vnitrozemských vodních cestách bylo zveřejněno dne 17. prosince 2010 jako nařízení č. 1177/2010. Účinnosti nabude dne 18. prosince 2012; do té doby tato práva nelze uplatňovat.

Toto nařízení se vztahuje na cestující:

  • kteří využívají osobní přepravu, pokud se přístav nalodění nachází na území členského státu;
  • kteří využívají osobní přepravu, pokud se přístav nalodění nachází mimo území členského státu a přístav vylodění se nachází na území členského státu, a to za podmínky, že přepravu provozuje dopravce Unie;
  • při okružní plavbě, pokud se přístav nalodění nachází na území členského státu.

Toto nařízení se nevztahuje na cestující na lodích s osvědčením pro přepravu nejvýše 12 cestujících, na lodích, jejichž posádku zajišťující provoz netvoří více než tři osoby, nebo tam, kde celková délka trasy nepřesahuje 500 metrů v jednom směru, při výletních a vyhlídkových plavbách nebo na lodích bez mechanického pohonu.

Nová práva zaručují mimo jiné:

v případě zrušení či zpoždění při vyplutí, které přesáhne 90 minut:

  • záruku přesměrování a náhrady jízdného;
  • odpovídající pomoc (např. lehká jídla, stravu či občerstvení a v případě potřeby ubytování až na tři noci s finančním přispěním ve výši 80 EUR na noc);

dojde-li ke zpoždění při připlutí nebo ke zrušení cesty:

  • odškodnění, mezi 25 % až 50 % z ceny přepravního dokladu;

ochranu osob se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí:

  • nediskriminační zacházení a zvláštní bezplatnou pomoc osobám se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí, a to jak v přístavních terminálech, tak na palubě lodí, a navíc náhradu škody při ztrátě nebo poškození pomůcek umožňujících pohyb;

právo na informace:

  • minimální pravidla pro informování všech cestujících před plavbou a během ní, jakož i všeobecné informace o jejich právech v terminálech a na palubě lodí;

vyřizování stížností

  • mechanismus pro vyřizování stížností cestujících, který musí vytvořit dopravci a provozovatelé terminálů;
  • vytvoření vnitrostátních nezávislých subjektů, které budou pověřeny prosazováním nařízení, v případě nutnosti i uplatňováním sankcí.

Pro více informací