EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Vaše práva cestujícího
při cestování železniční dopravou

Začátek pole s obsahem
Nediskriminační pravidla pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace – Železniční doprava

Právo na dopravu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Pokud máte zdravotní postižení nebo sníženou schopnost pohybu a orientace, máte právo cestovat bez obtíží. Máte právo zakoupit si jízdenku nebo rezervaci, aniž by vás to stálo něco navíc.

Aby se ujasnily podmínky pro přístup, musí železniční společnosti a provozovatelé stanic zavést a uplatňovat nediskriminační pravidla pro přístup.

Videoklip „Pomoc pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“

Konec pole s obsahem
Všichni mají právo cestovatUložte si do záložek a sdílejte

Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva cestujícího?

Pokud se domníváte, že vaše práva plynoucí z nařízení týkajících se cestujících v železniční dopravě byla porušena:

  • Nejprve byste měli kontaktovat železniční společnost nebo provozovatele stanice.
  • Pokud vás jejich odpověď neuspokojí, můžete podat stížnost u vnitrostátního subjektu odpovědného za prosazování nařízení (VSP).

UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.