EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Práva, která máte jako cestující v železniční dopravě

Každý den cestují vlakem miliony lidí v celé Evropě. Pro Evropskou unii je důležité zajistit, aby lidé mohli cestovat bezpečně a pohodlně. Evropská legislativa, která vstoupila v platnost v prosinci 2009, si klade za cíl nabídnout lepší ochranu cestujícím v železniční přepravě, což povede k větší spolehlivosti a vyšší kvalitě služeb v železniční osobní přepravě.

Práva cestujících v železniční přepravě platí pro všechny služby mezinárodní železniční dopravy v rámci EU.
Mezi tato práva patří:
→Šest základních práv vztahujících se na všechny služby železniční dopravy v rámci Evropské unie,
→Další práva vztahující se na všechny služby mezinárodní železniční dopravy.

Chcete-li získat další informace o svých právech týkajících se vnitrostátní dálkové, regionální, příměstské a městské dopravy, obraťte se prosím na železniční společnost(i) nebo prodejce přepravních dokladů nebo na Vnitrostátní subjekt prosazování nařízení ve své zemi.

Další informace o právech cestujících v železniční dopravě a národní vyjímky.