EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Vaše práva cestujícího
při cestování leteckou dopravou

Začátek pole s obsahem
Organizované zájezdy

Organizované zájezdy

Organizátoři a prodejci zájezdů mají povinnost poskytovat přesné a úplné informace o objednaných zájezdech. Jsou povinni dodržovat smluvní podmínky a v případě úpadku chránit cestující. Pořadatelé zájezdu musí poskytovat přesné informace o objednaném zájezdu, dodržovat smluvní závazky
a chránit cestující v případě úpadku organizátora.

Konec pole s obsahem
prázdnýUložte si do záložek a sdílejte

Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva cestujícího?

Pokud se domníváte, že vaše práva plynoucí z nařízení týkající se cestujících v letecké dopravě byla porušena:UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.