EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Vaše práva cestujícího
při cestování leteckou dopravou

Začátek pole s obsahem
Identifikace letecké společnosti

Identifikace letecké společnosti

O tom, se kterou leteckou společností poletíte, musíte být dopředu informováni.

Letecké společnosti, u kterých byly zjištěny nedostatky v oblasti bezpečnosti, mají na území Evropské unie zakázán nebo omezen provoz.

Jejich seznam najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_cs.htm

Konec pole s obsahem
prázdnýUložte si do záložek a sdílejte

Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva cestujícího?

Pokud se domníváte, že vaše práva plynoucí z nařízení týkající se cestujících v letecké dopravě byla porušena:UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.