EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Vaše práva cestujícího
při cestování leteckou dopravou

Začátek pole s obsahem
Zavazadla

Zavazadla

V případě ztráty zavazadla, jeho poškození, nebo opožděného dodání má cestující právo na náhradu škody v maximální výši 1,220 EUR.

Letecké společnosti však nenesou odpovědnost v případě, že přijaly veškerá náležitá opatření, aby zamezily vzniku škod, ani v případě, že taková opatření nebylo možné přijmout.
V případě poškozených zavazadel musí cestující podat stížnost letecké společnosti do 7 dnů od přijetí zavazadla.
U opožděného dodání zavazadel činí tato lhůta nejvýše 21 dnů.

Videoklip “Zavazadla”

Konec pole s obsahem

Ztracená zavazadla?Uložte si do záložek a sdílejte

Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva cestujícího?

Pokud se domníváte, že vaše práva plynoucí z nařízení týkající se cestujících v letecké dopravě byla porušena:UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.