EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Vaše práva cestujícího
při cestování leteckou dopravou

Začátek pole s obsahem
Zrušení letu

Zrušení letu

Při zrušení letu platí stejná práva na náhradu jako pří odepření nástupu do letadla. To neplatí v případě, pokud byl cestující o zrušení letu informován nejméně 14 dnů před odletem, pokud byl jeho let přesměrován, ale časy odletu a příletu se od původních časů příliš neliší nebo pokud letecká společnost prokáže, že zrušení letu zapříčinily mimořádné události.
Kromě toho musí letecká společnost cestujícímu nabídnout:

  • vrácení peněz za letenku do sedmi dnů,
  • přesměrování letu do cílového místa za stejných podmínek,
  • a v případě nutnosti další služby (telefonní hovory, občerstvení, stravastravu, ubytování a dopravadopravu do místa ubytování).
Konec pole s obsahem
Byl let zrušen? Uložte si do záložek a sdílejte

Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva cestujícího?

Pokud se domníváte, že vaše práva plynoucí z nařízení týkající se cestujících v letecké dopravě byla porušena:UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.