EVROPSKÁ KOMISE

Domovská stránka

Vaše práva cestujícího
při cestování leteckou dopravou

Začátek pole s obsahem
Osoby s postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Osoby s postižením
a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Podle legislativy Evropské unie jsou osoby tělesně postižené a osoby se sníženou pohyblivostí při rezervaci letenek a nástupu do letadla chráněni před diskriminačním zacházením. Rovněž mají nárok na poskytnutí pomoci na letištích při odletech, příletech, přestupech a na palubě letadla. Tyto osoby by měly předem oznámit své požadavky, aby poskytování pomoci probíhalo snáze. Další informace

Osoby s postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Konec pole s obsahem
Všichni mají právo cestovat Uložte si do záložek a sdílejte

Co máte udělat, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva cestujícího?

Pokud se domníváte, že vaše práva plynoucí z nařízení týkající se cestujících v letecké dopravě byla porušena:UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.