Navigacijska pot

Additional tools

Air

Seznam letalskih prevoznikov s prepovedjo letenja v EU

Zaradi uspešnega uveljavljanja visokih varnostnih standardov je letalska varnost v Evropi med najboljšimi v svetu. Evropska unija si v tesnem sodelovanju z varnostnimi organi v državah članicah, drugimi državami in mednarodnimi organizacijami na področju letalstva prizadeva za dvig teh standardov po vsem svetu. Vendar pa nekatere letalske družbe še vedno poslujejo v pogojih, ki ne izpolnjujejo osnovnih in mednarodno določenih varnostnih standardov.

Za dodatno izboljšanje varnosti se je Evropska komisija v soglasju z organi držav članic za varnost v letalstvu odločila, da nekaterim letalskim prevoznikom prepove opravljanje letov v evropskem zračnem prostoru, ker niso dovolj varni in/ali nimajo ustreznega nadzora pristojnih organov.

Seznam prepovedanih letalskih prevoznikov lahko prenesete spodaj (celoten seznam), lahko pa tudi iščete po njem s klikom gumba „Prepovedani letalski prevozniki“.

Celoten seznam prepovedanih letalskih prevoznikov pdf - 423 KB [423 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)suomi (fi)svenska (sv) – zadnja sprememba: 25/06/2015

Na prvem seznamu (Priloga A) so letalski prevozniki, ki ne smejo opravljati letov v Evropi. Na drugem seznamu (Priloga B) so letalski prevozniki, za katere veljajo posebne omejitve opravljanja letov v Evropi. Oba seznama redno posodabljamo in objavljamo v Uradnem listu Evropske unije. Preden se odločite za ukrepanje na podlagi seznama, preverite, ali imate njegovo najnovejšo različico.

Najnovejše sporočilo za medije: IP/15/5249, 25/06/2015

INFORMATIVNO OBVESTILO
  • Seznam EU (seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti) je seznam letalskih prevoznikov, za katere je Evropska komisija v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in na podlagi mnenja Odbora EU za varnost v zračnem prometu uvedla popolno ali delno prepoved opravljanja letov v Evropski uniji zaradi neizpolnjevanja veljavnih mednarodnih varnostnih standardov.
  • Kar najbolj smo se potrudili, da smo natančno preverili identiteto vseh letalskih prevoznikov na seznamu EU. Kjer je bilo mogoče, smo vključili tudi posebno edinstveno črkovno oznako, ki jo Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) dodeli vsakemu letalskemu prevozniku, državo certificiranja in številko spričevala (ali operativne licence) letalskega prevoznika.
  • Kljub temu popolno preverjanje ni bilo možno v vseh primerih zaradi pomanjkanja informacij v zvezi z nekaterimi letalskimi prevozniki, ki morda izvajajo dejavnost na robu priznane mednarodne ureditve letalskega prometa ali celo izven nje. Zato ni izključena možnost, da obstajajo letalski prevozniki, za katere ni prepovedi, vendar delujejo pod istim tržnim imenom kot letalski prevoznik, ki je na seznamu EU.
  • Komisija tudi ne pozna imen in drugih podatkov vseh letalskih prevoznikov, certificiranih v državi, za katero velja splošna prepoved za vse letalske prevoznike. Četudi ime letalskega prevoznika, ki ga Komisija ne pozna, ni na seznamu EU, tudi zanj velja prepoved opravljanja letov v Evropski uniji, ki velja za vse letalske prevoznike, registrirane v tej državi.
  • Letalski prevoznik, za katerega velja prepoved opravljanja letov, lahko opravlja lete v Evropski uniji, če uporablja zrakoplov s posadko (t.i. wet lease) letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, pod pogojem, da se spoštujejo ustrezni varnostni standardi. Letalo, ki se pri tem uporablja, lahko nosi oznake prepovedanega letalskega prevoznika.

Izjava o omejitvi odgovornosti

  • Obvestilo je samo informativno in ni pravno zavezujoče. V vsakem primeru je za razlago prava Evropske unije pristojno Sodišče Evropske unije.
  • Evropska komisija ne zagotavlja točnosti informacij v tej spletni aplikaciji in ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki lahko nastane kot posledica kakršne koli uporabe te spletne aplikacije.
  • Edina verodostojna različica seznama EU je različica, ki je priložena Izvedbeni uredbi Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, kot je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.